Horari d'oficina:
De dilluns a divendres de 8:30 h. a 14:30 h.
i de 16:00 h a 19:00 h.
ESPAI CREA
La impremta compta amb els espais i eines per dur a terme diferents projectes, disposa d’un espai de treball on i caben diferents disciplines, així com una sala de reunions, una office i un pati per l’esbarjo. També té el taller clàssic de les impremtes, on podem dur a terme impressions en offset, encunys, i feines que encara perduren d’altres temps, com la tipografia i alguns manipulats artesanals.
ESPAIS
DE TREBALL
TALLER
IDEARI
PATI
OFFICE